Uniform Font Tải xuống miễn phí

Giấy phép:
Free for Personal Use
Loại tệp:
OTF
Cập nhật vào:
Thg12 28, 2020
Phông chữ của:
Miller Type Foundry
Tổng số tệp:
3
Kiểu chữ:
Paid

Uniform Font Font

Hôm nay sẽ giới thiệu phông chữ Serif tốt có tên Uniform Font được cập nhật trên Thg12 28, 2020. Miễn phí 100% để tải xuống và cài đặt nó vào hệ thống cho Free for Personal Use của bạn.

Uniform Font có sẵn dưới dạng phông chữ Free for Personal Use được trang bị bắt đầu từ chữ hoa, chữ thường, Số và một số ký tự đặc biệt và thay thế.

Uniform Font rất phù hợp cho logo, nhãn hiệu, lời mời, văn phòng phẩm, thiết kế đám cưới, lời mời, logo, danh thiếp, bìa, trên áo sơ mi, bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và hơn thế nữa. Nó cũng sẽ được sử dụng để tạo ra một hình ảnh, văn bản tuyệt vời với nhiều loại màu sắc và văn bản.

vì vậy hãy sử dụng nút tải xuống bên dưới và nhận Uniform Font trong cửa sổ của bạn, Mac hoặc Android dưới dạng OTF .

Cách cài đặt Phông chữ

Bạn sẽ cần trích xuất phông chữ từ tệp ZIP hoặc RAR trước khi cài đặt chúng, sau đó:

Windows 10/8/7 / Vista: Nhấp chuột phải vào tệp phông chữ và chọn Cài đặt.

Mac OS X: Nhấp đúp vào tệp phông chữ Nhấp vào nút "Cài đặt phông chữ".


Uniform is a typeface inspired by sport and industry, designed to allow you a balance of versatility and structure in your designs.

Uniform is a multi-width geometric type family designed around the circle. The O of the Regular width is based on a circle, the O of the Condensed width is based on 1.5 circles stacked (with straight sides)

and the O of the Extra Condensed width is based on two circles stacked with straight sides as well, and all other characters are derived from this initial concept. This unique idea creates a remarkably fresh type of family that bridges the gap between circular geometric typefaces and condensed straight-sided typefaces. Uniform also includes many OpenType features like Old Style Figures, Tabular Lining Figures, Alternate characters, Ligatures, and more.

Uniform was first drawn starting with the Black weight. This careful process allows each character to look consistent and balanced through all weights. As a result, the typeface does not “break down” or lose its form in the boldest weights as many typefaces do.

The three widths of Uniform make an ideal type of family for a host of various uses. From branding to web design, book covers to signage, Uniform is a very versatile solution to complex typographic needs.